Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1215/SXD-VP 19/05/2017 Về việc mạo danh cán bộ Sở Xây dựng để bán tài liệu
2 330/SXD-KTXD 23/02/2017 Về việc cung cấp thông tin để công bố giá vật liệu tại địa bàn tỉnh Quảng Bình
3 2873/SXD - VLXD 15/12/2016 Về việc báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng
4 1402/SXD-QLXD 27/06/2016 V/v thông báo tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý chi phí ĐTXD và hợp đồng xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng 2014.
5 2525 /SXD – QLN 10/09/2015 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
6 2162/SXD-VLXD 23/07/2015 V/v chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa VLXD
7 148/SXD-QLN 30/01/2015 V/v/ hướng dẫn thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới.
8 178/SXD-QLHĐXD 05/01/2015 Về việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng 2014
9 1877/SXD-QLHĐXD 20/11/2014 V/v Báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn và Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2014.
10 1869 /SXD-QLHĐXD 19/11/2014 V/v công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
« 1 2 3 4 5 »