Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 290/KH-SXD 18/02/2022 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Xây dựng năm 2022
2 197/KH-SXD 27/01/2022 Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022
3 12/KH-SXD 05/01/2022 Kế hoạch Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2021)
4 2394/KH-SXD 01/10/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1886/KH-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Quảng Bình năm 2021 và các năm tiếp theo
5 2350/KH-SXD 29/09/2021 Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
6 267/KH-SXD 29/01/2021 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Xây dựng năm 2021
7 233/KH-SXD 26/01/2021 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2021
8 83/KH-SXD 11/01/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
9 4319/KH-SXD 31/12/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2021
10 4791/KH-SXD 27/12/2019 Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020
« 1 2 3 4 5 6 7 »