Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1120

  • Tổng 2.404.329

Lấy ý kiến cho dự thảo quy định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình triển khai thực hiện các dự án Khu nhà ở thương mại, Khu đô thị trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 705/TB-VPUBND ngày 10/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh; công văn số 414/UBND-XDCB ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị, Sở Xây dựng đã dự thảo Tờ trình, Quyết định về việc quy định các khu vực được chuyển quyền sử dụng cho người dân tự xây dựng tại các các dự án nhà ở, khu đô thị có nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sở Xây dựng đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố cho ý kiến góp ý về các Dự thảo nêu trên để Sở Xây dựng có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
(Có dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh kèm theo)
Đề nghị các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến bằng văn bản, gửi về sở Xây dựng trước ngày 20/4/2020 để Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành./.
 Dự thảo Tờ trình tại đây

Dự thảo Quyết định tại đây

Các tin khác