Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 2320/SXD-ĐTHT&KTXD Công văn về việc đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa bão năm 2022 Sở Xây dựng 23/09/2022 Còn
2 11/KH-HĐ Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022) Sở Xây Dựng 06/09/2022 Còn
3 1893/SXD-QLXD Công văn về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2022 Sở Xây dựng 11/08/2022 Còn
4 1257/KH-SXD Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Sở Xây dựng 09/06/2022 Còn
5 12/KH-SXD Kế hoạch Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2021) Sở Xây Dựng 05/01/2022 Còn
6 2447/SXD-QLXD Hướng dẫn Phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Sở Xây Dựng 06/10/2021 Còn
7 2394/KH-SXD Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1886/KH-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Quảng Bình năm 2021 và các năm tiếp theo Sở Xây Dựng 01/10/2021 Còn
8 2350/KH-SXD Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” Sở Xây Dựng 29/09/2021 Còn
9 2284/BC-SXD Báo cáo cải cách hành chính Quý III năm 2021 Sở Xây Dựng 20/09/2021 Còn
10 2269/BC-SXD Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử của Sở Xây dựng quý III năm 2021 Sở Xây Dựng 17/09/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »