Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 559/KH-SXD 17/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2023
2 359/KH-SXD 23/02/2023 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Xây dựng năm 2023
3 358/KH-SXD 23/02/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng
4 230/KH-SXD 06/02/2023 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
5 211/KH-SXD 02/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023
6 201/KH-SXD 02/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
7 193/KH-SXD 01/02/2023 Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023
8 192/KH-SXD 31/01/2023 Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023), Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người con của quê hương Quảng Bình
9 185/KH-SXD 31/01/2023 Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023
10 169/KH-SXD 27/01/2023 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2023
1 2 3 4 5 6 »