Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 60

  • Tổng 2.273.751

 

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch   Tin mới
Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông thôn được xem là định hướng đúng đắn của tỉnh Quảng Bình, bởi địa phương này có lợi thế về địa hình, thổ nhưỡng, làng nghề đa dạng, nhiều đặc trưng...
Xem tiếp