Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 775

  • Tổng 1.225.240

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán,...   Tin mới
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 152/2022/501.9-DA4 ngày 01/10/2022 của Liên danh Công ty CP Địa ốc 501.9&Công ty TNHH XDTH Linh Lân về việc đề nghị thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều...
Xem tiếp
Thông báo Về việc chưa đủ điều kiện mở bán đất ở, nhà ở tại dự án...   Tin mới
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, sau khi tổ chức kiểm tra, rà soát các thủ tục pháp lý tại dự án Khu nhà ở thương mại thôn Hà Thiệp – Bắc Ninh, xã Võ Ninh,...
Xem tiếp