Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1261

  • Tổng 2.402.541

Thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ...   Tin mới
hực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây, Sở Xây dựng xin thông báo tới các cá nhân nộp hồ...
Xem tiếp