Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1224

  • Tổng 2.402.504

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch   Tin mới
Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông thôn được xem là định hướng đúng đắn của tỉnh Quảng Bình, bởi địa phương này có lợi thế về địa hình, thổ nhưỡng, làng nghề đa dạng, nhiều đặc trưng...
Xem tiếp
Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2014 tỉnh Quảng...   Tin mới
Năm 2014, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo Văn phòng Điều phối, các Sở, ban ngành và các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình. Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra đôn...
Xem tiếp
Lệ Thuỷ: Nhân dân đóng góp 26 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới   Tin mới
Theo báo cáo của UBND huyện Lệ Thuỷ, sau 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng vốn đầu tư thực hiện Chương trình trên địa bàn đạt 450 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây...
Xem tiếp