Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 700

  • Tổng 2.152.043

Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2014 tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2014, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo Văn phòng Điều phối, các Sở, ban ngành và các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình. Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện Chương trình ở các địa phương và định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức họp Ban Chỉ đạo. Các Sở ngành, đơn vị, địa phương phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh về huy động nguồn lực, cơ chế lồng ghép, quản lý các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

  Với mục tiêu đặt ra trong năm 2014 tập trung chỉ đạo 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh đã sớm phân bổ nguồn vốn thực hiện, phân công các sở, ngành , UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã; hàng tuần, hàng tháng UBND tỉnh, BCĐ tỉnh bố trí làm việc với các huyện, thành phố, thị xã và trực tiếp các xã để nắm bắt tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Định kỳ hàng tháng Văn phòng điều phối nắm bắt tiến độ thực hiện có báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện của các sở ngành, địa phương được giao chỉ đạo các xã, tham mưu BCĐ tỉnh đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Mặc dù số tiêu chí còn lại cần hoàn thành từ 3-5 tiêu chí/xã nhưng do có sự quyết tâm cao nên đến nay 11/11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.
1. Về huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới
Trong năm 2014, Chương trình đã huy động được 3.855.382,8 triệu đồng, trong đó:
a) Ngân sách nhà nước các cấp bố trí (bao gồm vốn trực tiếp cho Chương trình và vốn lồng ghép của các chương trình, dự án): 539.870,7 triệu đồng, chiếm 14,0%
b) Vốn tín dụng: 3.064.632,0 triệu đồng, chiếm 79,5 %.
c) Các doanh nghiệp hỗ trợ: 18.958,9 triệu đồng, chiếm 0,5 %.
d) Dân đóng góp: 209.629,5 triệu đồng, chiếm 5,4 %.
e) Huy động từ các nguồn khác: 22.291,7 triệu đồng, chiếm 0,6%.

2.Về phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm xã, quy chế quản lý quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất:
Toàn tỉnh có 136/136 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm xã, đạt 100% .
Phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch: Có 77/136 xã, chiếm 56,6%. (Huyện Lệ Thủy 07 xã; Quảng Ninh 13 xã; thành phố Đồng Hới 03 xã; Bố Trạch 26 xã; thị xã Ba Đồn 9 xã; Quảng Trạch 11 xã; Tuyên Hóa 05 xã; Minh Hóa chưa có xã nào được phê duyệt).
Rà soát điều chỉnh quy hoạch PTSX: Có 43/136 xã đã hoàn thành, chiếm 31,6%. Thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch đã hoàn thành. Các huyện còn lại: Lệ Thủy 03 xã; Quảng Ninh 01 xã; thị xã Ba Đồn 04 xã; Quảng Trạch 01 xã. Huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa chưa có xã nào.
3. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu
Có 5.730 hộ dân tự nguyện hiến 303.728,8 m2 đất, tổng giá trị ước tính 15.455,9 triệu đồng. Có 4.551 hộ tự nguyện phá dỡ trụ cổng, giá trị ước tính 2.184 triệu đồng, 11.297 m hàng rào, giá trị ước tính 4.617 triệu đồng, 55.679 cây cối các loại, giá trị ước tính 6.283,7 triệu đồng và tài sản khác giá trị ước tính 1.202,2 triệu đồng để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng.
- Phát triển giao thông nông thôn: Toàn tỉnh đã bê tông hóa, cứng hóa, cấp phối, nâng cấp 384,58 km đường giao thông nông thôn, trong đó:
Ngoài ra nhiều địa phương đã tiến hành đỗ đất cấp phối đường ngõ xóm với tổng chiều dài hơn 17,9 km, phát quang, giải tỏa nhiều tuyến đường.
Đến nay, đã có 25 xã đạt tiêu chí giao thông, đạt 18,4 %, tăng 12 xã so với năm 2013.
- Về thủy lợi: Đã xây dựng, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp 26 công trình, 13 cống các loại phục vụ tưới tiêu. Tập trung nguồn lực để hỗ trợ cứng hóa 43,59 km kênh mương, nâng cấp, nạo vét 130,3 km kênh mương các loại, nâng cấp, cải tạo 0,2km bờ bao chống lũ.
Đến nay, đã có 52 xã đạt tiêu chí thủy lợi, đạt 40,4%, tăng 17 xã so với năm 2013.
- Điện nông thôn: Mạng lưới điện nông thôn tiếp tục được nâng cấp, mở rộng. Nguồn vốn đầu tư cải tạo và xây dựng mới hệ thống điện nông thôn chủ yếu là vốn của ngành điện. Người dân đóng góp đất xây dựng hành lang an toàn lưới điện.
Đến nay, có 124 xã đạt tiêu chí điện, đạt 91,2%, tăng 13 xã so với năm 2013.
- Trường học các cấp từng bước xây dựng theo chuẩn quy định và xã hội hóa. Trong năm 2014 tổ chức xây mới 37 công trình, nâng cấp sửa chữa 49 công trình; sửa chữa 120 phòng học; tu sửa 14.738 km2 khuôn viên trường học. Nhiều công trình phụ trợ khác tiếp tục được đưa vào kế hoạch để xây dựng.
Đến nay, đã có 37 xã đạt tiêu chí trường học, đạt 27,2%, tăng 12 xã so với năm 2013.
- Cơ sở vật chất văn hóa được chú trọng xây dựng và nâng cấp. Đã xây mới, nâng cấp, sửa chữa 13 trụ sở UBND xã, 16 nhà văn hóa xã, 54 nhà văn hóa thôn, 8 sân thể thao và 14 công trình liên quan.
Đến nay, có 27 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, đạt 19,9%, tăng 15 xã so với năm 2013.
- Chợ nông thôn: Trong năm xây mới, nâng cấp, sửa chữa 8 chợ. Đến nay, có 79 xã đạt tiêu chí chợ nông thôn, đạt 58,1 %, tăng 10 xã so với năm 2013.
- Bưu điện: Hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, internet, điểm phục vụ bưu chính viễn thông đã phát triển đến các xã vùng sâu, vùng xa. Internet tốc độ cao đã được trang bị ở các điểm bưu điện văn hóa xã. Hầu hết người dân khu vực nông thôn được sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông.
Đến nay, có 119 xã đạt tiêu chí Bưu điện, đạt 87,5 %, tăng 8 xã so với năm 2013.
- Nhà ở nông thôn: toàn tỉnh có 84 xã đạt tiêu chí nhà ở nông thôn, đạt 61,8 %, tăng 28 xã so với năm 2013.
- Hệ thống các trạm y tế: Trong năm đã xây mới, nâng cấp 17 công trình. Đến nay, có 95 xã đạt tiêu chí y tế, đạt 69,9%, tăng 19 xã so với năm 2013.
- Về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn:Tỷ lệ người dân được dùng nước sạch hợp vệ sinh theo yêu cầu ngày càng cao. Đến nay, có 49 xã đạt tiêu chí môi trường, đạt 36,0%, tăng 20 xã so với năm 2013.
4. Về phát triển sản xuất tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo
Đến nay, đã có 62 xã đạt tiêu chí thu nhập, đạt 45,6%, tăng 24 xã so với năm 2013; Có 43 xã đạt tiêu chí Hộ nghèo, đạt 31,6%, tăng 19 xã so với năm 2013; Có 67 xã đạt tiêu chí Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, đạt 49,3%, tăng 17 xã so với năm 2013; Có 83 xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, đạt 61,0%, tăng 7 xã so với năm 2013.
5. Về văn hóa – xã hội
- Về Văn hóa: có 56 xã đạt tiêu chí văn hóa, đạt 41,2%, tăng 9 xã so với năm 2013.
- Về Giáo dục: Có 102 xã đạt tiêu chí về giáo dục, đạt 75%, tăng 34 xã so với năm 2013.
- Về đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn: đến nay, có 128 xã đạt tiêu chí an ninh trật tự xã hội, đạt 94,1%, tăng 04 xã so với năm 2013.
6. Về xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh
Đã có 112 xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, đạt 82,3%, tăng 14 xã so với năm 2013.
7. Đánh giá chung
Với sự cố gắng của các cấp ngành từ tỉnh đến xã, mức đạt các tiêu chí đã tăng lên rõ rệt. Đến nay, tổng số tiêu đạt 1.481 tiêu chí, tăng 284 tiêu chí so với năm 2013. Từ bình quân 8,8 tiêu chí/xã năm 2013 nay đã đạt 10,9 tiêu chí/xã tăng 2,1 tiêu chí/xã.
- Số xã đạt 19 tiêu chí: 12 xã, chiếm 8,8%, tăng 11 xã so với năm 2013.
- Số xã đạt 15- 18 tiêu chí: 24 xã, chiếm 17,7% tăng 07 xã so với năm 2013.
- Số xã đạt từ 10- 14 tiêu chí: 38 xã, chiếm 27,9% tăng 07 xã so với năm 2013.
- Số xã đạt từ 5- 9 tiêu chí: 51 xã, chiếm 38,2%, giảm 19 xã so với năm 2013.
- Số xã đạt dưới 5 tiêu chí: 10 xã, chiếm 7,4%, giảm 06 xã so với năm 2013.
8 Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015

- Tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện có ít nhất 15 xã đạt xã nông thôn mới để đến hết năm 2015 toàn tỉnh có ít nhất 27 xã (20% số xã) đạt xã NTM.
- Phấn đấu không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.
- Tốc độ tăng trưởng các tiêu chí tăng bình quân từ 2,5-3 tiêu chí/năm; phấn đấu không có xã nào không tăng tiêu chí.
- Đẩy mạnh hoàn thành một số tiêu chí để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất hàng hóa và cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của dân cư nông thôn. Cụ thể:
+ Giao thông: phấn đấu có thêm 23 xã đạt để đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 48 xã (35% số xã) đạt chuẩn.
+ Thủy lợi: Phấn đấu có thêm 10 xã đạt để đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 62 xã (45% số xã) đạt chuẩn.
+ Cơ sở vật chất văn hóa: Phấn đấu có thêm 14 xã đạt để đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 41 xã (30% số xã) đạt chuẩn.
+ Trường học: Phấn đấu có thêm 24 xã đạt để đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 62 xã (45% số xã) đạt chuẩn.
- 100% số xã được phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất.

Các tin khác