Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2080

  • Tổng 2.273.650

Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Xây dựng vừa ban hành Công văn số 3498/SXD-QLXD ngày 27 tháng 12 năm 2023 về việc tăng cường công tác quản lý  chất lượng vật liệu xây không nung trong các  công trình xây dựng.

Vật liệu xây không nung (gạch xây bê tông, gạch lát bê tông tự chèn, gạch block các loại, tấm tường thạch cao, các loại gạch, tấm bê tông được sản xuất từ hỗn hợp bê tông và cốt liệu không nung khác) được sử dụng khá phổ biến trong các công trình xây dựng hiện nay. Việc sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) thay thế dần các vật liệu xây nung truyền thống đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất, hạn chế ô nhiễm môi trường do khí thải đồng thời tận dụng, khai thác tốt các vật liệu phế thải, nguồn nguyên liệu tái chế, hạn chế chất thải rắn, góp phần bảo vệ môi trường. Trên địa bàn tỉnh ta, việc sử dụng VLXKN tại các công trình xây dựng trong thời gian gần đây đã được các cơ quan, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng triển khai thực hiện khá tốt, tỷ lệ sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước cơ bản phù hợp quy mô công trình và khu vực xây dựng, tuân thủ theo quy định của Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển VLXKN tại Việt Nam đến năm 2030. 
Tuy vậy, thời gian gần đây, một số Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, tư vấn giám sát phản ảnh tình trạng nhà thầu cung cấp gạch xây không nung (GXKN) vào công trình không đảm bảo chất lượng (sau khi chủ đầu tư và tư vấn giám sát tổ chức thí nghiệm kiểm định), chủ đầu tư phải yêu cầu thay thế nhiều lần, thậm chí thay đổi chủng loại gạch rỗng không nung sang gạch đặc không nung để đảm bảo yêu cầu về cường độ; một số chủ đầu tư phản ảnh tình trạng các công trình sử dụng GXKN thường hay bị nứt, thấm nước, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng công trình; có trường hợp chủ đầu tư đề nghị cho thay thế GXKN bằng gạch nung truyền thống do trên thị trường Quảng Bình nhà thầu không mua được GXKN đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng đối với GXKN.
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra trên phạm vi toàn tỉnh đối với các công trình xây dựng có sử dụng GXKN, kết quả kiểm tra đã phát hiện tại một số công trình, dự án có sử dụng GXKN không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy định (chủ yếu về chỉ tiêu kích thước, cường độ chịu nén và độ thấm nước). Việc đưa GXKN không đảm bảo chất lượng vào sử dụng trong công trình xây dựng có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình xây dựng và cần phải được xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.
Để quản lý tốt chất lượng VLXKN trong công trình xây dựng (đặc biệt là GXKN), góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban QLDA, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:
1. Đối với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương), Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban QLDA chuyên ngành cấp tỉnh: 
- Tiếp tục triển khai thực hiện quy định về sử dụng VLXKN trong công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ, Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công cần rà soát tỷ lệ áp dụng VLXKN theo đúng quy định; yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế chỉ định phạm vi, khối lượng sử dụng VLXKN và chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế áp dụng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của vật liệu xây không nung, phù hợp với loại, cấp công trình, nhằm có cơ sở kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình.
- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình xây dựng theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng VLXKN trong công trình xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Tuyên truyền, phổ biến việc sử dụng VLXKN vào công trình xây dựng, hướng đến thay thế dần vật liệu xây nung truyền thống; phổ biến các quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng, các văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng về sử dụng VLXKN (Hướng dẫn số 5316/HD-SXD ngày 28/12/2018 về hướng dẫn một số vấn đề sử dụng gạch không nung trong các công trình xây dựng và nội dung Văn bản này) đến các chủ đầu tư, các Ban QLDA thuộc thẩm quyền quản lý, nhằm thống nhất thực hiện các quy định về sử dụng và quản lý chất lượng VLXKN trong các công trình xây dựng.
2. Đối với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án: 
- Khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công cần rà soát để đảm bảo việc sử dụng VLXKN vào các công trình xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức giám sát chặt chẽ VLXKN khi đưa vào công trình xây dựng, yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng khi đưa VLXKN vào công trình phải đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế quy định, phù hợp với công bố hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp, tổ chức thí nghiệm kiểm định chất lượng VLXKN trước khi cho phép sử dụng; nhất quyết đưa ra khỏi công trình VLXKN khi có cơ sở kết luận không đảm bảo điều kiện sử dụng đối với công trình. Báo cáo Sở Xây dựng (hoặc UBND cấp huyện nơi có công trình xây dựng) trường hợp phát hiện VLXKN đưa vào công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật để xử lý theo quy định.
3. Thanh tra Xây dựng: Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra hoạt động của các đơn vị tư vấn xây dựng, các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD), gắn với việc kiểm tra chất lượng VLXKN tại các công trình xây dựng, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng VLXKN trong công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng theo quy định.

Nội dung chi tiết đính kèm:

1. Công văn số 3498/SXD-VLXD

2. Hướng dẫn số 5316/HD-SXD 

Các tin khác