Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 4528/QĐ-UBND 30/11/2020 Công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình
2 4536/QĐ-UBND 30/11/2020 Về việc Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Bình
3 1098/QĐ-UBND 10/04/2020 Về việc phê duyệt Danh mục các quy hoạch tổ chức công khai lựa chọn nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn tỉnh
4 2116/QĐ-UBND 25/06/2019 Về việc phê Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị xã Ba Đồn.
5 2115/QĐ-UBND 25/06/2019 việc phê duyệt Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
6 2114/QĐ-UBND 25/06/2019 Về việc phê duyệt Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
7 2111/QĐ-UBND 25/06/2019 Về việc phê Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thành phố Đồng Hới.
8 35/2018/QĐ-UBND 20/12/2018 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025
9 3879/QĐ-UBND 31/10/2018 Về việc Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2035
10 3126/QĐ-UBNd 19/09/2018 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1 2 3 4 »