Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2447/SXD-QLXD 06/10/2021 Hướng dẫn Phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 2202/SXD-ĐTHT&KTXD 08/09/2021 Về việc đảm bảo an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong mùa mưa bão
3 4246/SXD-KT&VLXD 25/12/2020 V/v báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng theo quy định Thông tư số 02/2018/TT-BXD
4 4130/SXD-QLXD 17/12/2020 Về việc công bố thông tin tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc
5 3245/SXD-Ttra 25/09/2020 Về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 3245/SXD-Ttra 25/09/2020 Về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 2553/SXD-QLXD 31/07/2020 Về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn
8 2141/SXD-KT&VLXD 02/07/2020 Về việc báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ gạch đất sét nung, vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh.
9 1836/SXD-VP 09/06/2020 Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng 6 tháng năm 2020
10 1268/SXD-KT&VLXD 23/04/2020 V/v hướng dẫn gửi hồ sơ đề nghị công bố giá vật liệu xây dựng quý II/2020
1 2 3 4 5 »