Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 160/TB-SXD 24/01/2024 Thông báo phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng
2 3251/TB-SXD 25/09/2020 Về việc điều tra, khảo sát xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo quy định của Thông tư số 5/2019/TTBXD, Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng
3 2492/TB-SXD 27/07/2020 Về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và nhóm thủ tục Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
4 994/TB-SXD 30/03/2020 Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
5 993/TB-SXD 30/03/2020 THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
6 716/TB-SXD 09/03/2020 Về việc điều tra, khảo sát xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2020 theo quy định của Thông tư số 15/2019/TT-BXD và Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng
7 160/TB-SXD 13/01/2020 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP
8 153/TB-SXD 10/01/2020 THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NĂM 2019
9 154/TB-SXD 10/01/2020 Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019
10 4122/TB-SXD 12/11/2019 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2019
1 2 3 »