Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 976/QĐ-SXD 27/04/2023 Quyết định ban hành Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở Xây dựng
2 559/KH-SXD 17/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2023
3 481/SXD-VP 10/03/2023 V/v công khai chỉ tiêu cam kết thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023
4 358/KH-SXD 23/02/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng
5 230/KH-SXD 06/02/2023 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
6 211/KH-SXD 02/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023
7 201/KH-SXD 02/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
8 193/KH-SXD 01/02/2023 Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023
9 192/KH-SXD 31/01/2023 Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023), Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người con của quê hương Quảng Bình
10 185/KH-SXD 31/01/2023 Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023
1 2 3 »