Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 359/KH-SXD 23/02/2023 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Xây dựng năm 2023
2 11/KH-HĐ 06/09/2022 Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022)
3 12/KH-SXD 05/01/2022 Kế hoạch Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2021)
4 2447/SXD-QLXD 06/10/2021 Hướng dẫn Phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5 2394/KH-SXD 01/10/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1886/KH-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Quảng Bình năm 2021 và các năm tiếp theo
6 2350/KH-SXD 29/09/2021 Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
7 2284/BC-SXD 20/09/2021 Báo cáo cải cách hành chính Quý III năm 2021
8 2269/BC-SXD 17/09/2021 Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử của Sở Xây dựng quý III năm 2021
9 2202/SXD-ĐTHT&KTXD 08/09/2021 Về việc đảm bảo an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong mùa mưa bão
10 1429/BC-SXD 17/06/2021 Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử của Sở Xây dựng quý II năm 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »