Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 976/QĐ-SXD Quyết định ban hành Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở Xây dựng Sở Xây dựng 27/04/2023 Còn
2 559/KH-SXD Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2023 Sở Xây dựng 17/03/2023 Còn
3 481/SXD-VP V/v công khai chỉ tiêu cam kết thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023 Sở Xây dựng 10/03/2023 Còn
4 359/KH-SXD Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Xây dựng năm 2023 Sở Xây Dựng 23/02/2023 Còn
5 358/KH-SXD Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng 23/02/2023 Còn
6 230/KH-SXD Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 Sở Xây dựng 06/02/2023 Còn
7 211/KH-SXD Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 Sở Xây dựng 02/02/2023 Còn
8 201/KH-SXD Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 Sở Xây dựng 02/02/2023 Còn
9 193/KH-SXD Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 Sở Xây dựng 01/02/2023 Còn
10 192/KH-SXD Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023), Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người con của quê hương Quảng Bình Sở Xây dựng 31/01/2023 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »