Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 226/KH-SXD Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2024 Sở Xây dựng 31/01/2024 Còn
2 172/KH-SXD Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 Sở Xây dựng 25/01/2024 Còn
3 174/KH-SXD Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 Sở Xây dựng 25/01/2024 Còn
4 173/KH-SXD Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2024 Sở Xây dựng 25/01/2024 Còn
5 171/KH-SXD Kế hoạch công tác pháp chế năm 2024 Sở Xây dựng 25/01/2024 Còn
6 160/TB-SXD Thông báo phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng Sở Xây dựng 24/01/2024 Còn
7 976/QĐ-SXD Quyết định ban hành Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở Xây dựng Sở Xây dựng 27/04/2023 Còn
8 559/KH-SXD Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2023 Sở Xây dựng 17/03/2023 Còn
9 481/SXD-VP V/v công khai chỉ tiêu cam kết thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023 Sở Xây dựng 10/03/2023 Còn
10 359/KH-SXD Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Xây dựng năm 2023 Sở Xây Dựng 23/02/2023 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »