Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 160/TB-SXD
Ngày ký 24/01/2024
Người ký Lê Anh Đức
Trích yếu nội dung Thông báo phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng
Lĩnh vực Không
Cơ quan ban hành Sở Xây dựng
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1