Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 338/SXD-KT&VLXD 05/02/2020 Về việc áp dụng các thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2 4314/SXD-KT&VLXD 26/11/2019 V/v báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2019.
3 4311/SXD-KT&VLXD 25/11/2019 V/v tổng hợp số liệu về các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn năm 2019.
4 4054/SXD-KT&VLXD 06/11/2019 V/v hướng dẫn gửi hồ sơ đề nghị đăng công bố giá vật liệu xây dựng quý IV/2019
5 3614/SXD-QLN 17/10/2019 Về việc công khai danh mục, thông tin các dự án khu nhà ở thương mại, dự án khu đô thị
6 1739/SXD-VP 31/05/2019 Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê Ngành Xây dựng 6 tháng năm 2019
7 781/SXD-QLN 18/03/2019 Về việc thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh
8 464/SXD-KT&VLXD 13/02/2019 Tổng hợp số liệu về các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng
9 4846/SXD-VP 30/11/2018 Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê Ngành Xây dựng
10 3719/SXD-VLXD 25/09/2018 Về việc cung cấp thông tin về tình hình sản xuất và tiêu thụ gạch đất sét nung, vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh.
« 1 2 3 4 5 »