Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 172/KH-SXD
Ngày ký 25/01/2024
Người ký Hoàng Minh Thái
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024
Lĩnh vực Không
Cơ quan ban hành Sở Xây dựng
Phân loại Kế Hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1