Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 201/KH-SXD 02/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
2 193/KH-SXD 01/02/2023 Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023
3 192/KH-SXD 31/01/2023 Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023), Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người con của quê hương Quảng Bình
4 185/KH-SXD 31/01/2023 Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023
5 169/KH-SXD 27/01/2023 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2023
6 51/KH-SXD 06/01/2023 Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
7 11/KH-SXD 04/01/2023 Kế hoạch thực hiện công tác Bồi thường của nhà nước năm 2023
8 2690/KH-SXD 25/10/2022 Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025
9 11/KH-HĐ 06/09/2022 Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022)
10 1257/KH-SXD 09/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 7 »