Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 102

  • Tổng 2.273.793

Thông báo về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt ngày 15/10/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, căn cứ vào tình hình và yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, Sở Xây dựng thông báo tới các cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề về thời gian, địa điểm tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

- Thời gian: 01 buổi, từ 13h30 đến 17h00 ngày 15/10/2022 (Thứ bảy), chia làm 02 Ca thi theo số thứ tự tại danh sách kèm theo. Cụ thể:
+ Ca 1: Từ 13h30 đến 15h30, các cá nhân có số thứ tự từ 1 đến 60;
+ Ca 2: Từ 15h30 đến 17h00, các cá nhân có số thứ tự từ 61 đến 84;

-  Địa điểm thi sát hạch: Hội trường Tầng 4, Sở Xây dựng – Số 59 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Các thí sinh đến dự thi sát hạch phải mang theo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là bộ câu hỏi được ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng. Bộ câu hỏi này được đăng tải và cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.
Sở Xây dựng thông báo để các cá nhân đăng ký sát hạch biết, thực hiện./.

 

NỘI DUNG CHI TIẾT ĐÍNH KÈM:

1. Thông báo chi tiết

2. Danh sách thí sinh

Các tin khác