Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 188

  • Tổng 1.458.605

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Thực hiện Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017. Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định và Quy chế nói trên, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/4/2017, (bản mềm gửi qua địa chỉ email: luonghd.sxd@quangbinh.gov. vn).

Tải văn bản Dự thảo Quy chế  tại đây

Tải Dự thảo Quyết định tại đây

Các tin khác