Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 2034

  • Tổng 2.273.604

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nội dung đính kèm:

1. Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 26/02/2024

2. Kết quả hệ thống hóa

Các tin khác