Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 19

  • Tổng 2.273.709

Hội nghị công bố “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 12/1/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Xây dựng có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ; tại điểm cầu Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Minh Thái - Phó Giám đốc Sở, Trưởng phòng và chuyên viên phòng Quản lý nhà, Bất động sản và Vật liệu.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Xây dựng tổ chức lập và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 25/12/2023. Theo Quy hoạch đã phê duyệt, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình các khu vực khoáng sản được lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gồm:
1. Đá vôi xi măng: 10 Khu vực, diện tích 621,66 ha; trữ lượng + tài nguyên 515.799 (1000 tấn).
2. Sét xi măng: 08 Khu vực, diện tích 541,29 ha; trữ lượng + tài nguyên 110.626 (1000 tấn).
3. Phụ gia xi măng: 07 Khu vực, diện tích 179,99 ha; trữ lượng + tài nguyên 43.292 (1000 tấn).
4. Cao Lanh FELSPAT: 04 Khu vực, diện tích 144,27 ha; trữ lượng + tài nguyên 29.576 (1000 tấn).
5. Cát trắng: 03 Khu vực, diện tích 876,00 ha; trữ lượng + tài nguyên 188.770 (1000 tấn).
6. Đôlômít: 01 Khu vực, diện tích 52,00 ha; trữ lượng + tài nguyên 72.950 (1000 tấn).
7. Đá vôi cho sản xuất kính và vôi công nghiệp: 04 Khu vực, diện tích 156,07 ha; trữ lượng + tài nguyên 154.600 (1000 tấn).

 

Nội dung đính kèm:

1. Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”

2.  Phụ lục các khu vực khoáng sản quy hoạch thăm dò, khai thác các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Tỉnh Quảng Bình

3. Bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Mảnh 1)

4. Bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Mảnh 2)

 

Các tin khác