Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 7

  • Tổng 2.273.697

Về việc áp dụng QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật tại Thông tư số 15/2023/TT-BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này bao gồm 10 phần:

- QCVN 07-1:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp nước. 
- QCVN 07-2:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tàng kỹ thuật – Công trình thoát nước.
- QCVN 07-3:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình hào và tuy nen kỹ thuật.
- QCVN 07-4:2023/BXD, Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình giao thông đô thị.
- QCVN 07-5:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cáp điện.
- QCVN 07-6:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cáp xăng dầu, khí đốt.
- QCVN 07-7:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình chiếu sáng.
- QCVN 07-8:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình viễn thông.
- QCVN 07-9:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thu gom, xử lý chất thải rán và nhà vệ sinh công cộng.
- QCVN 07-10:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và nhà tang lễ.
Thông tư số 15/2023/TT-BXD ban hành QCVN 07:2023/BXD có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 và thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật.
 Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị, địa phương để nghiên cứu, phổ biến và áp dụng theo quy định./.

Tải QCVN 07:2023/BXD theo đường dẫn: https://moc.gov.vn/Images/FileVanBan/BXD_15-2023-TT-BXD_29122023.pdf 

Các tin khác