Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1186

  • Tổng 2.402.466

Rà soát việc xây dựng phương thức xác thực tờ đơn, tờ khai của các DVC trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1624/UBND-KSTT ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao các chỉ số thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg; Sở Xây dựng đã rà soát việc xây dựng phương thức xác thực tờ đơn, tờ khai của các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng, như sau:

1. Đối với các dịch vụ công trực tuyến lựa chọn hình thức xây dựng mẫu tờ đơn, tờ khai bằng biểu mẫu tương tác điện tử (e-form):
- Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức điền trực tiếp vào tờ đơn, tờ khai bằng biểu mẫu e-form và được xác thực bằng tài khoản đăng ký, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, không yêu cầu xác thực bằng chữ ký số. 
- Danh sách các dịch vụ công trực tuyến và mẫu đơn, mẫu tờ khai sử dụng biểu mẫu tương tác điện tử (e-form) tại cột 4, Phụ lục đính kèm.
2. Đối với các dịch vụ công trực tuyến yêu cầu phải có chữ ký xác thực vào mẫu tờ đơn, tờ khai:
- Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức tải file biểu mẫu tại Cổng Dịch vụ công tỉnh về để sử dụng (điền thông tin và ký xác nhận). 
- Danh sách các dịch vụ công trực tuyến và mẫu đơn, mẫu tờ khai yêu cầu phải có chữ ký xác thực tại cột 5, Phụ lục đính kèm.

Công văn chi tiết đính kèm

Các tin khác