Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 961

  • Tổng 2.404.170

Tuyên truyền, khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến đối với các Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hiện nay, Sở Xây dựng đã xây dựng và công khai cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và đã được UBND tỉnh phê duyệt (có Danh sách kèm theo). 

Nhằm nâng cao tỉ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, góp phần thực hiện chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2022; Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu, tuyên truyền cũng như khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến sẽ được giảm 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn, hỗ trợ: Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: Số 09 đường Quang Trung, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; điện thoại: 0232.3821505). 
Sở Xây dựng trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân được biết và sử dụng dịch vụ./. 

 

Văn bản chi tiết đính kèm

Các tin khác