Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 2106

  • Tổng 2.273.676

Thông báo về việc bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Thực hiện Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, Sở Xây dựng phối hợp với Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

 1. Thời gian tập huấn: 02 ngày. Dự kiến bắt đầu từ 8h ngày 15/10/2020. Các học viên đến khai giảng trước 30’ (7h30 ngày 15/10/2020) và nhận tài liệu.

2. Địa điểm: Tại hội trường tầng 4, Sở Xây dựng, số 59 đường Lý Thường Kiệt – thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

3. Mục đích, yêu cầu; đối tượng; giảng viên; nội dung chương trình.

a. Mục đích, yêu cầu: - Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực QLNN về hoạt động xây dựng (thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán; quản lý dự án…) theo Nghị định 68 và các thông tư hướng dẫn có liên quan. - Trao đổi, giải đáp các vướng mắc, phát sinh trong thực tế triển khai thực hiện.

b. Giảng viên: - Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan trung ương trực tiếp tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, lãnh đạo, các cán bộ nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đơn giá, dự toán của Sở Xây dựng.

c. Nội dung chương trình: Phổ biến Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các thông tư hướng dẫn thi hành và các văn bản có liên quan.

4. Đối tượng: Công chức, viên chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh, phòng kinh tế - hạ tầng, phòng quản lý đô thị cấp huyện, Ban quản lý dự án & PTQĐ các huyện; các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

5. Kinh phí đào tạo: Do Ngân sách nhà nước cấp (không bao gồm các chi phí ăn, ở, đi lại của học viên).

6. Đề nghị các đơn vị lập Phiếu đăng ký theo mẫu Thông báo này và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 13/10/2020. Chi tiết liên hệ Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng, 59 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, điện thoại 0914.452838 gặp ông Lê Minh Châu. (có danh sách kèm theo) Đề nghị các đơn vị cử cán bộ bồi dưỡng theo đúng đối tượng nêu trên./

Các tin khác