Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 390/BC-SXD 03/03/2017 Báo cáo Công tác cải cách hành chính quý I năm 2017
2 294/BC-SXD 02/03/2016 Báo cáo Công tác cải cách hành chính quý I năm 2016
« 1 2